Jatkuva oppiminen ja korkeakouluyhteistyö

Miten huomioimme jatkuvan oppimisen ja korkeakouluyhteistyön OPS-työssä

  • Tunnistamme osaamiset, joille on työelämässä tarvetta ja kysyntää.
  • Tunnistamme Jamkin verkostot ja niiden tarjoamat mahdollisuudet sekä tarjontakanavat.
  • Tiivistämme yhteistyötä eri verkostoissa (esim. yhteistoteutuksia, yhteissuunnittelua, vaihtokauppaa).
  • Opetussuunnitelmissamme on opintokokonaisuuksia ja sisältöjä, joita hyödynnämme myös jatkuvan oppimisen ja ristiinopiskelun tarjonnassa.
  • Rakennamme jatkuvan oppimisen sisältöjä opintojaksojen suunnittelun yhteydessä.
  • Huomioimme eri kohderyhmät ja koulutusasteiden väliset siirtymät.
  • Huomioimme eri verkostojen käsitteet, toimintatavat, pelisäännöt ja laatukriteerit.
  • Mahdollistamme ja kannustamme opiskelijoita ristiinopiskeluun sekä hyväksiluemme (sisällyttäminen tai korvaaminen) muualla suoritetut opinnot Jamkin periaatteiden mukaisesti.

Jatkuva oppiminen ja opetussuunnitelmatyö

Opetussuunnitelmatyössä on tärkeää huomioida tutkintokoulutusten lisäksi jatkuva oppiminen sekä korkeakoulujen lisääntyvä yhteistyö. Osaamisen uudistamisen kasvavien tarpeiden vuoksi jatkuva oppiminen painottuu yhä enemmän korkeakoulujen koulutustehtävässä. Jatkuvan oppimisen tavoitteena on vastata erityisesti työelämän muutoksista aiheutuviin osaamistarpeisiin ja palvella työikäistä väestöä tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen ylläpitämiseen ja päivittämiseen.

Jatkuvan oppimisen painopiste on strategiamme mukaan tutkintokoulutusta ja TKI-toimintaa hyödyntävässä, mutta sitä suppeampien ja työelämän osaamistarpeisiin nopeammin vastaavien pienten osaamiskokonaisuuksien toteuttamisessa. Nämä palvelevat samalla myös oppivien työyhteisöjen uudistamista.

Opetussuunnitelmissa opintokokonaisuudet mahdollistavat oppijoiden jatkuvan oppimisen, yksilölliset opintopolut, tutkinnon tai sen osien suorittamisen sekä osaamisen jatkuvan päivittämisen. Myös korkeakouluyhteistyössä opintokokonaisuudet ovat toimiva rakenne, joka sujuvoittaa muun muassa ristiinopiskelun käytäntöjä.

Ristiinopiskelu ja korkeakouluyhteistyö

OKM ohjaa korkeakouluja tiivistyvään keskinäiseen yhteistyöhön. Yhteistyö lisää joustavia opiskelumahdollisuuksia, opiskelijoiden liikkuvuutta sekä kehittää koulutuksen laatua. Korkeakoulujen opetussuunnitelmayhteistyöllä viitataan sekä opetuksen suunnitteluun että opetuksen toteutukseen liittyvään yhteistyöhön. Jamk tekee yhteistyötä sekä alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla eri oppilaitosten, korkeakoulujen ja verkostojen kanssa.

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä. EduFutura-yhteistyö mahdollistaa opiskelijalle monipuolisen ristiinopiskelun ja joustavat urapolut, jolloin opiskelija voi hyödyntää kumppanioppilaitosten opintotarjontaa osana henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Edufuturan OPS-työtä koordinoi EF OPS-tiimi , joka vastaa myös EF-opintotarjottimen sisällöllisestä kehittämisestä.

CampusOnline on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali, joka kokoaa yhteen verkko-opintotarjontaa kaikista Suomen 24 ammattikorkeakoulusta. CampusOnlinessa on kyse valinnanvapauteen perustuvasta opintotarjonnasta, jossa opiskelijat voivat valita maksuttomasti opintoja toisesta ammattikorkeakoulusta ja sisällyttää ne omaan tutkintoonsa. Korkeakoulut päättävät omasta CampusOnline-tarjonnastaan itsenäisesti.

Digivisio 2030 on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, jossa rakennetaan uutta oppimisen ekosysteemiä, joka tiivistää korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja tuo korkeakoulujen opintotarjonnan kaikkien saataville. Digivision ensimmäinen toteutus on työnimeltään jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin. Se on digipalvelu, joka yhdistää suomalaisten korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjontaa yhteen paikkaan. Uusi tarjotin avautuu kaikille oppijoille lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Jamk on mukana Eurooppa-yliopisto E³UDRES² verkostossa. Eurooppa-yliopistot ovat EU-maiden korkeakoulujen verkostoja, jotka kehittävät korkeatasoista koulutusta, tutkimusta ja innovaatioita sekä lisäävät liikkuvuutta. E³UDRES² keskittyy kehittämään toiminta-alueensa kestävän kehityksen mukaista elinkeinoelämää, yrittäjyyttä ja kilpailukykyä ja siten koko alueen osaamista ja verkottumista globaalisti.

Näiden lisäksi Jamkilla ja koulutusaloilla on myös muita kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja, joissa opetusyhteistyötä tehdään.


Paula Tyrväinen 27.1.2023