Työnjako: roolit ja vastuut OPS-työssä

Yksiköissä opetussuunnitelmat arvioidaan vuosittain kunkin tutkinto-ohjelman vuosikatsastuksen yhteydessä. Käyttöönottoa pilotoidaan keväällä 2023. Arvioinneista saadaan palautetta seuraavalle OPS-kierrokselle.

Koulutuksen kehittämispäällikkö valmistelee OPS-perusteet sekä linjaukset. OPSin linjaukset käsitellään Jamkin joryssä.

OPS-kehittämistiimi koordinoi ja johtaa opetussuunnitelmien uudistamista, vuosittaista OPSien laatimista ja tarkastustyötä.

Tutkinto-ohjelmasta vastaava tai hänen nimeämänsä henkilö (tutkintovastaava) huolehtii, että tutkinnon kuvaus ja opetussuunnitelmat tehdään ajallaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia linjauksia ja OPS-perusteita.

 • rakentaa tutkinnon osaamistavoitteen, osaamisalueet ja osaamiset yhdessä opiskelijoiden, työelämän ja mahdollisten muiden verkostojen kanssa
 • laatii tutkinnon kuvauksen
 • tekee opintojen rakenteen (opintokokonaisuudet, opintojaksot ja niiden kuvaukset), ajoitukset ja jäsentelyt jokaiselle aloitusryhmälle
 • tarkastelee sisällöllisesti OPSiaan vuosittain
 • nimeää henkilöt opintojaksokuvauksien tarkistukseen, joka tehdään aina OPS-uudistuksen yhteydessä ja aina uusia opintojaksoja tehtäessä.
 • muuttaa OPSin tilan ”valmis hyväksyttäväksi”

Yksikön koulutuskoordinaattori tilaa ICT-palveluista oman tutkinto-ohjelmansa ryhmätunnukset.

Tulosalueen päällikkö, instituutin johtaja tai hänen nimeämänsä henkilö tarkistaa opetussuunnitelmien luonnokset (ks. kohta opetussuunnitelman luonnoksen tarkistus yksikössä), jonka jälkeen OPSit ovat hyväksyjä.

Pepin vaiheet OPSin hyväksymisessä
Kuvio 1. Pepin vaiheet OPSin hyväksymisessä

Opintoasioiden lautakunta hyväksyy OPS-perusteet opetussuunnitelmien uudistuksen yhteydessä ja opetussuunnitelmat vuosittain.

Opintojakson vastuuhenkilö(t) vastaavat omista opintojaksokuvauksistaan sekä ko. opintojaksolle osoitetuista hyväksiluvuista.

Toteutuksen opettaja vastaa toteutuksen kuvauksesta.

Koulutuksen kehittämispalveluiden suunnittelija vie tutkinnon kuvaukset (suomi/englanti) ja osaamisalueet sekä osaamiset (suomi/englanti) Teamsista Peppiin. Huom. osaamisten merkinnät opintojaksoihin tekee koulutuksesta vastaava päällikkö tai hänen nimeämänsä henkilö.

Opintojaksokuvausten tarkistaminen

Opintojaksokuvauksista tarkistetaan seuraavat asiat ja merkitään Peppiin sisältö ja käännös tarkistetuksi:

 • Osaamiset ovat ne, jotka on rakenteessa valittu
 • Arviointikriteereissä arvioidaan osaamista
 • Kieli selkeää ja ymmärrettävää (suomen- ja englanninkielinen kuvaus)

Opetussuunnitelman luonnoksen tarkistus yksikössä

Jokaisesta opetussuunnitelmasta tarkistetaan OPS-uudistustyön yhteydessä, että niissä toteutuvat:

 • OPSin linjaukset
 • Osaamisperustaisuus: mahdollistaako OPS tutkintokuvauksen mukaisen osaamisen saavuttamisen?
 • Rakenteeseen liittyvät kohdat:
  • Opintokokonaisuuksien selkeys ja tasapainoisuus
  • Rakenteessa on erillinen harjoittelun opintokokonaisuus
  • Vaihtoehtoisten ja vapaasti valittavien opintojen määrä vs. taloudellisuus

Tutkinnon kuvauksen ja opetussuunnitelmien kääntäminen englanniksi

Suomenkielisen tutkinnon kuvauksen käännöksestä englanniksi huolehtii koulutuksen kehittämispalveluiden suunnittelija.

Kaikista muista käännöksistä vastaa koulutuksesta vastaava päällikkö tai hänen nimeämänsä henkilö. Muita käännettäviä asioita voivat olla esim. osaamisalueet ja osaamiset sekä opintojakso- ja toteutuksien kuvaukset.


Sirpa Tuomi ja Anne Luukkonen 26.1.2023