Modulaarisuus

Modulaarinen opetussuunnitelma koostuu opintokokonaisuuksista, jotka muodostuvat kahdesta tai useammasta opintojaksosta. Jamkissa opintokokonaisuuden suositeltu vähimmäislaajuus on 15 opintopistettä. Opintokokonaisuus sisältää vain yhdentyyppisiä opintoja: pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Kunkin opintokokonaisuuden sisällä on hyvä kiinnittää huomiota oppimistehtävien, oppimateriaalin ja arvioinnin monipuolisuuteen. Näin varmistetaan moduulin kiinnostavuus ja oppimisen mielekkyys.

Modulaarisuus lisää opiskelijoiden mahdollisuutta rakentaa yksilöllisempiä oppimispolkuja sekä tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittymistä. Tämä edellyttää, että eri opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet, osaamisen taso ja sisältö on kuvattu selkeästi. Modulaarisuus palvelee myös jatkuvaa oppimista. Osaamistaan täydentävät löytävät kuvauksista oman osaamisensa kehittämisen kohteet ja osaavat valita itselleen tarpeellisia kokonaisuuksia. Opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen kuvauksissa tulee esittää edeltävä osaaminen, joka opiskelijalla tulee olla, jotta opiskelija voi valita ja osallistua kyseessä oleviin opintoihin.

Modulaarisen opetussuunnitelman opintokokonaisuuksien myötä opiskelijalle syntyy aiempaa vahvempi ymmärrys omasta osaamisestaan. Opintokokonaisuuksien tavoitteena on tuottaa joustavampia opintopolkuja. Tämä selkeyttää opintojen rakennetta, auttaa opiskelijaa hahmottamaan laajempia kokonaisuuksia ja tukee oppimista, oivaltamista ja asiantuntijaksi kehittymistä. Tämä palvelee myös oppivia ja uudistuvia työyhteisöjä.

Sivu 1: Osaamisperustaisuus
Sivu 3: Arviointi

Siru Lehto, Sirpa Tuomi 13.1.2023