Osaamisen ennakointi

Ennakointi kuuluu kaikille ja oman alan toimintaympäristöä kannattaa seurata jatkuvasti tulevaisuusorientoituneesti. Ennakointi tarkoittaa tulevaisuuden luotausta eli tulevaisuuden ”näkemistä” ja tulevaisuuden suunnittelua eli tulevaisuuden ”tekemistä”. Ennakointi jäsentää tulevaisuustietoa käytettäväksi päätöksenteossa nyt. Tulevaisuuteen vaikuttaminen edellyttää omien tekojen ja valintojen merkityksen tiedostamista, nykyisten oletusten haastamista, toivottavien tulevaisuuksien kuvittelemista ja niistä keskustelemista.

Lähtökohtana ”oikeiden” kysymysten kysyminen:

 • Mitä tiedämme, että ymmärrämme tulevaisuudesta?
 • Mitä emme ymmärrä?
 • Millaisia trendejä ja epävarmuustekijöitä tunnistamme?
 • Mitä mahdollisuuksia meille avautuu erilaisista tulevaisuuksista?
 • Millaisia riskejä voidaan tunnistaa toiminnallemme?
 • Miten meidän tulisi varautua erilaisiin tulevaisuuden kehityskulkuihin?
 • Minkälaisella osaamisella tulevaisuuden toimintaympäristössä pärjää?
 • Miten tuotamme vaikuttavaa osaamista?
 • Mitä tekijöitä/muuttujia pitäisi huomioida OPS-työssä?

Miten hyödyntää jatkuvaa ennakointia OPS-työssä?

 1. On helppo jäädä kiinni tuttuun ja turvalliseen ja samaan. Mitä tulevaisuuksia emme halua nähdä? Haastetaan itseämme!
 2. Nykyisen kirjoitetun OPSin arviointi strategiaan, palautteeseen ja tulevaisuustietoon pohjaten.
 3. Tulevaisuuslähtöinen kehitys ja toteutus.
 4. Varautuminen erilaisiin ja yllättäviinkin tulevaisuuksiin, esim. jatkuvan oppimisen mahdollisuuksiin.
 5. Ketterämpi kehitys jatkuvan toimintaympäristön seurannan ja ennakoinnin avulla.

Mitä ja miten ennakoidaan?

OSALLISTUMALLA, OMAA ALAA SEURAAMALLA

 • Ammattialan valtakunnallinen yhteistyö, Osaamisen ennakointifoorumi
 • Tilastot, tutkimukset, raportit, analyysit, oman alan lehdet, some…
 • Lainsäädäntö, strategiset linjaukset, laatutyö
 • Kansainväliset verkostot

OSALLISTAMALLA, SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN AVULLA

 • Vuorovaikutus, keskustelut ja tapaamiset
 • Omat kyselyt, palautteet ja tutkimukset
 • Hanketyö, FutureFactory, projektit, opinnäytteet, alumnityö

OMAT KARTOITUKSET JA ANALYYSIT

 • Toimintaympäristöanalyysit
 • Osaamistarvekartoitukset

Linkit

Linkkejä ja vinkkejä omaan ennakointityöhön:

Ennakoinnin tuki (Elmo-intra, vaatii kirjautumisen)


Anne Hakala 17.10.2022